Trigeminal Nevralji

Trigeminal nevralji (TN), yüzdeki duyulardan sorumlu birincil sinir olan trigeminal sinirin tahrişi veya hasarından kaynaklanan bir yüz ağrısı türüdür. TN aynı zamanda tik douloureux olarak da bilinir.

Trigeminal sinir üç daldan oluşur: alın ve üst göz bölgesini besleyen oftalmik dal; yanağı, üst dudağı ve üst çeneyi besleyen maksiller dal; ve alt çeneyi, alt dudağı ve çeneyi besleyen mandibular dal. TN bu dallardan herhangi birini etkileyebilir, ancak en sık mandibular dalı etkiler.

TN, dokunma veya hareketle tetiklenen ani, şiddetli ve kısa yüz ağrısı atakları ile karakterizedir. Ağrı genellikle keskin, saplanıyor veya vuruyor şeklinde tanımlanır ve buna etkilenen bölgede uyuşma veya güçsüzlük eşlik edebilir. Ağrı atakları yemek yemek, konuşmak veya yüze dokunmak gibi aktivitelerle tetiklenebilir.

TN’nin kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak trigeminal sinirin tahrişi veya hasarı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Buna iltihaplanma, sinirin bir kan damarı tarafından sıkışması veya sinirde bir lezyon dahil olmak üzere çeşitli faktörler neden olabilir. Bazı durumlarda, TN’nin nedeni bilinmemektedir.

TN genellikle karakteristik semptomlara ve fizik muayeneye göre teşhis edilir. Bazı durumlarda, ağrının diğer potansiyel nedenlerini ekarte etmek için MRI veya CT taraması gibi ek testler istenebilir.

TN tedavisi tipik olarak ağrıyı yönetmek ve atakları önlemek için ilaçları içerir. Bazı durumlarda, sinir tahrişinin altında yatan nedeni tedavi etmek için ameliyat gerekebilir. TN’nin doğru teşhisi ve tedavisi için bir sağlık uzmanıyla konuşmak önemlidir.

Trigeminal Nevralji ile diş ağrısı karışır mı ?

Diş ağrısı genellikle dişler veya çevre dokularla (diş etleri veya çene kemiği gibi) ilgili bir sorundan kaynaklanırken, TN yüzdeki duyulardan sorumlu birincil sinir olan trigeminal sinirin tahriş veya hasarından kaynaklanır. Bu nedenle aralarında farklılıklar bulunur bunlar ;

Lokasyon: Diş ağrısı genellikle belirli bir dişe veya ağzın bölgesine özgüdür, TN ise yüzün alın, yanak, üst dudak, üst çene, alt çene, alt dudak ve trigeminal sinir tarafından sağlanan herhangi bir bölgesini etkileyebilir. Çene.

Süre ve yoğunluk: Diş ağrısı yoğunluk ve süre olarak değişebilir, ancak genellikle sabit, donuk bir ağrıdır. TN ise dokunma veya hareketle tetiklenen ani, şiddetli ve kısa süreli ağrı nöbetleri ile karakterizedir. Ağrı genellikle keskin, bıçak saplanıyor veya ateş ediyor olarak tanımlanır.

Diğer semptomlar: Diş ağrısına şişlik, kızarıklık ve çiğneme veya ısırma güçlüğü gibi diğer semptomlar eşlik edebilir. TN’ye, etkilenen bölgede uyuşma veya zayıflık eşlik edebilir.

Trigeminal nevralji nasıl tedavi edilir ?

Trigeminal nevralji (TN) tedavisi tipik olarak ağrıyı yönetmek ve atakları önlemek için ilaçları içerir. Spesifik ilaç ve dozaj, ağrının şiddetine ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına bağlı olacaktır. TN tedavisinde kullanılan bazı yaygın ilaçlar şunlardır:

Antikonvülsanlar: Epilepsi tedavisinde de kullanılan bu ilaçlar, TN ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir. Örnekler arasında karbamazepin, fenitoin ve valproik asit bulunur.

Antidepresanlar: Amitriptilin ve nortriptilin gibi bazı antidepresanların TN ağrısının tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Beyindeki ağrı sinyallerini azaltmaya yardımcı olabilecek bazı nörotransmitterlerin geri alımını engelleyerek çalışırlar.

Beta blokerler: Tipik olarak yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan bu ilaçlar, TN ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir. Örnekler arasında propranolol ve metoprolol bulunur.

Opioidler: Morfin ve oksikodon gibi opioid ilaçları, diğer ilaçlara yanıt vermeyen şiddetli TN ağrısını yönetmek için kullanılabilir. Bununla birlikte, bağımlılık yapabilirler ve önemli yan etkileri olabilir, bu nedenle genellikle yalnızca son çare olarak kullanılırlar.

İlaçlara ek olarak, TN yönetiminde yardımcı olabilecek diğer tedaviler, ağrıyı azaltmak için etkilenen sinirin etrafına uyuşturucu bir maddenin enjekte edilmesini içeren sinir bloklarını ve sinire baskı yapan dokuların çıkarılmasını içeren sinir dekompresyon cerrahisini içerir.

Spesifik TN vakanız için en iyi tedavi yaklaşımını belirlemek üzere bir sağlık uzmanıyla yakın çalışmanız önemlidir. En etkili tedaviyi bulmak biraz deneme yanılma gerektirebilir ve zaman içinde durum değiştikçe tedavi planının ayarlanması gerekebilir.

Related Posts

Leave a Reply