Ortognatik Cerrahi Nedir?

Ortognatik cerrahi bir diğer adı ile çene cerrahisi, çene iskelet sisteminde ileri derecede bozukluk olan kişilere çiğneme ve konuşma gibi fonksiyonel tedavileri kapsadığı gibi estetik açıdan iyileştirmeyi de içerisinde barındıran bir tedavi yöntemidir. Ortognatik cerrahi çenedeki uyumsuz kapanışların, alt ve üst çene arasındaki asimetrik duruşun çenenin iskelet yapısı üzerinden cerrahi olarak düzeltilmesidir.

Ortognatik cerrahi yapılmadan önce hastalara kapsamlı tetkikler uygulanmaktadır. Sefolometrik, 3D ve panaromik görüntülemeler ile uygulanacak en uygun tedavi yöntemine karar verilmektedir. Ortognatik cerrahide ilk olarak hastaya ortodonti tedavisi uygulanmaktadır. Özellikle de dişlerinde önemli derecede yamuklukları olan kişilere ortalama 1-2 sene sürecek bir ortodonti tedavisi önerilmektedir. Böylelikle çene cerrahisi öncesinde dişler istenilen konuma ulaşabilmektedir.

Ortodonti tedavisinin tamamlanmasının ardından cerrahi planlama aşamasına geçilmektedir. Ağız ve çene yapısı yeniden üç boyutlu olacak şekilde görüntülendikten sonra hastanın da onayı ile cerrahi işlemlere başlanmaktadır. Yapılan görüntülemelerde, var olan sorunların iskelet sisteminden mi yoksa komplekste mi olduğu çok daha net bir şekilde görülebilmektedir. Bu işlemler alt çene ameliyatı, üst çene ameliyatı ve çene ucu ameliyatı olarak üç grupta incelenebilmektedir.

Ortognatik Cerrahide Alt Çene Ameliyatı

Alt çene ameliyatında, çenenin bu kısmının ileri veya geri hareket ettirilmesi amaçlanmaktadır. Alt çene kemiği, iç ve dış yaprak olarak uzunlamasına bir şekilde iki parçaya ayrılmaktadır. Bu işlem esnasında alt çenede dişlere ve alt dudağa hissiyatını veren bir sinir bulunmaktadır. Bu sinir son derece büyük bir titizlik ile korunmaktadır. Mikro cerrahi yöntem ile bu sinir koruma altına alınarak, çene kemiğinin ayrılan iç yaprağı doğru konumuna getirilerek sıkıştırılmaktadır. Boyun bölgesinin her iki yanından yaklaşık 3-4 mm genişliğinde açılan deliklerden küçük vidalar geçirilerek çenenin pozisyonunun sabit kalması sağlanmaktadır.

Ortognatik Cerrahide Üst Çene Ameliyatı

Üst çene kemiği ile üst dudak arasında yapılan bir kesi başlanan üst çene ameliyatı, genel anestezi altında yapılmaktadır. Üst çenedeki kemik burun tabanından ve diş köklerinin üst kısmından kesilerek dişli kemik bölümünün serbestleşmesi sağlanmaktadır. Üç boyutlu olarak hareket etmesi sağlanan üst çene kemiği, işlem öncesinde hazırlanan ısırma plağının yerleştirilmesi ile ideal konumuna getirilmektedir. Üst çenenin bu yeni konumu, mini plaklar ve vidalar ile sabitlenmektedir.

Ortognatik Cerrahide Çene Ucu Ameliyatı

Alt çene ucu, var olan bozukluğun pozisyonuna göre diş kökleri koruma altına alacak şekilde kesilmektedir. Alt çene kemiği ile dudak arasına 3-4 mm boyutunda bir kesi ile başlayan çene ucu ameliyatı, ileri ya da geri alınabilmektedir. Rotasyon, gömme ya da sarkıtma gibi işlemlerin de yapılabildiği bu cerrahi operasyon, belirlenen yeni pozisyon mini plaklar ve vidalar ile sabitlenerek bitirilmektedir.

Hastanın çene şikayetine göre uygun Ortognatik cerrahi tedavinin ardından yaklaşık 1 aylık bir iyileşme süresi olmaktadır. Bu sürenin ardından hastalara yaklaşık 6 ile 12 ay süren bir ortodonti tedavisi uygulanmaktadır. Uygulanacak olan bu son ortodonti tedavisi, hastalara yapılan ilk ortodonti ve cerrahi işlemin kalıcılığını ve son rötuşlarını sağlamaktadır.

Ortodonti tedavisi hastalar tarafından estetik görüntüsünden dolayı istense de bu durumun tedavi edilmemesi birtakım sağlık problemlerini de beraberinde getirebilmektedir. Bu sebeple de kişilerin düzenli olarak diş hekimlerine muayene olmaları ve gerek görülen tüm tedavileri çekinmeden yaptırmaları önerilmektedir.

SSS

Ortognatik cerrahi sonrası yüzde iz kalır mı?

Ortognatik cerrahi operasyonları tahmin edilenin aksine yüz üzerinden değil ağız içerisinden yapılmaktadır. Bu sebeple de işlem sonrasında yüzde herhangi bir iz kalması söz konusu değildir.

Ortognatik cerrahi ağrılı bir işlem midir?

Ortognatik cerrahi işlemlerinde genellikle hastalara genel anestezi uygulanmaktadır. İşlem sırasında hiçbir acı hissedilmeyeceği gibi işlem sonrasında da doktor tarafından verilen ağrı kesici ilaçlar sayesinde hastaların hissettiği acı minimum seviyeye indirilebilmektedir.

Related Posts

Leave a Reply